Regulamin

Wstęp

 1.  Martial Arts Games Joanna Wesołowska z siedzibą w Mędłow, ul. Bzowa 14, 55-020 Żórawina, NIP 6652824463 umożliwia zakup towarów pod adresem www.magames.eu
 2.  Regulamin określa zasady zamawiania produktów w sklepie.

Zasady korzystania ze sklepu www.magames.eu
1. Umowa sprzedaży zawierana jest między użytkownikiem korzystającym ze sklepu internetowego – Klientem a sklepem www.magames.eu.
2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez przekazanie Klientowi dowodu zakupu (rachunek elektroniczny) mailem.
3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
4. Aby dokonać zakupu w sklepie internetowym www.magames.eu i jednocześnie zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie sklepu.
5. Zamówienia można składać 24h na dobę.
Realizowanie zamówień odbywa się w godzinach: od poniedziałku do piątku od 10:00  do 18:00. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W sezonie świątecznym (10-24 grudnia czas realizacji zamówień ulega wydłużeniu o max.48 h)
6. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności rejestrowania swoich danych na stronie internetowej oraz może założyć konto by zapamiętać swoje dane w systemie.
7. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu, wyboru ich rozmiarów oraz ilości następnie dodać je do koszyka.
Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu “Koszyk/Dane do wysyłki” wymaganych danych teleadresowych koniecznych do realizacji zamówienia.
8. Do momentu zatwierdzenia zamówienia przyciskiem „ Płacę”, użytkownik ma możliwość dokonywania modyfikacji w zamówieniu oraz w danych do wysyłki
9. Zatwierdzenie przyciskiem „Płacę” spowoduje przeniesienie na stronę Transferuj.pl lub paypal.pl,  firmy pośredniczącej w płatnościach sklepu Klamerka Limited
10. Po opłaceniu zamówienia przy pomocy wybranej metody płatności (więcej o opcjach płatności w części  Płatności) i zaksięgowaniu wpłaty na koncie Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji drogą mailową na wskazany przez niego adres mailowy. Będzie ono  zawierało informacje dotyczące szczegółów zamówienia,  wybranego rodzaju dostawy oraz danych wysyłkowych.
W przypadku opłacenia należności i braku potwierdzenia prosimy o kontakt ze sklepem: kontakt@magames.eu
11. Po otrzymaniu potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

Dostawa i odbiór

 1.  Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski przez kuriera lub Pocztę Polską. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia i są uzależnione od wagi przesyłki i kosztów opakowania. Przewidywany czas dostawy przesyłki kurierskiej to 1-2 dni robocze liczony od dnia nadania przesyłki.
  Produkty wysyłane za pomocą Poczty Polskiej (listem poleconym priorytetem bądź paczką priorytetem) powinny być dostarczane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 3 dni roboczych,
  2. Dostawa zagraniczna realizowana jest wyłącznie przy pomocy usług oferowanych przez Pocztę Polską (list polecony priorytet bądź paczka priorytetowa). Przewidywany czas dostawy na terenie Europy to do 7 dni roboczych.
  3. Koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

4. Przesyłki, które zostały zwrócone do Klamerki przez ustalonego dostawcę (Poczta Polska) z powodu podania przez Zamawiającego złego adresu lub niepodjęcia przesyłki w terminie poczytuje się za nieodebrane z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Zamawiający zostanie obciążony kosztem zwrotu przesyłki. Ponowne wysłanie przesyłki, która została nieodebrana z winy Zamawiającego, możliwe jest dopiero po uregulowaniu kosztu zwrotu oraz kosztu ponownej wysyłki.

 

Płatności

 1.  Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w  tym VAT, cła i podatki.
  2. Klient płaci za zamówione produkty za pomocą przelewu bankowego, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Dotpay.pl bądź bezpośrednio na konto firmowe sklepu po uzgodnieniu  szczegółów zamówienia drogą mailową. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar, zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu bądź podmiotu pośredniczącego w transakcji. Metody płatności
  W sklepie Martial Arts Games transakcje realizowane są za pomocą systemu Dotpay.pl.

Reklamacje i zwroty

 1.  Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe
  2. W przypadku posiadania przez produkty wad  o charakterze niezgodności towaru z umową reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z opisem wad, listem poleconym na adres: Martial Arts Games Joanna Wesołowska, Mędłów, ul. Bzowa 14, 55-020 Żórawina, z dopiskiem: „Reklamacja”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową  Sklep  wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe, zwróci pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami wysyłki.
  3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią na temat odmowy reklamacji. Koszty wysyłki towaru w takim przypadku są bezzwrotne.
  4. Klient przy dostawie produktów zobowiązany jest sprawdzić ich stan, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne produktów i/lub przesyłki powstałe podczas transportu powinny być zgłoszone pisemnie w obecności osoby dostarczającej produkt.
  5. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru i zwrócić towar do sklepu. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym- nienoszącym śladów użytkowania  i w opakowaniu firmowym – wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT).  Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.
  Zwrot pieniędzy za odesłany towar zostanie nadany na podany przez Klienta numer konta w ciągu 3 dni od dostarczenia zwrotu towaru. Zwrotowi podlega kwota obejmująca cenę za towary objęte umową, co do której Klient skorzystał z prawa odstąpienia oraz koszty dostawy towarów do Klienta.
  6. Klient ma prawo do wymiany towaru na inny. Odesłanie towaru odbywa się na koszt klienta, Sklep wysyła produkt na wymianę na swój koszt. Produkt odesłany na wymianę musi być zwrócony w stanie niezmienionym- nienoszącym śladów użytkowania  i w opakowaniu firmowym.
  7. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.
  8. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 2.  Ze względu na limitowany charakter odzieży wymiana na inny rozmiar nie jest możliwa gdy jest to ostatnia sztuka z wzoru

Pozostałe

 1.  Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez Martial Arts Games Joanna Wesołowska, Mędłów, ul. Bzowa 14, 55-020 Żórawina, w celu realizacji zamówień w sklepie internetowym Martial Arts Games, www.magames.eu i działań marketingowych Martial Arts Games(zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883).
  2. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
  3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
  4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu. Zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu.